CHỨNG CHỈ NHÀ PHÁT TRIỂN NEAR CẤP ĐỘ 1

Current Status
Not Enrolled
Stake to Learn
nLEARNs128
Get Started
 1-3 weeks
To Share and +4 nLEARNs

Khóa học này là cơ hội cho dành cho các bạn lập trình viên web, với việc thiết kế, lập trình,kiểm thử, deploy smart contract trên nền tảng NEAR. Sau khóa học thì bạn sẽ nhận được chứng chỉ level 1

Vậy bạn sẽ học được gì ở khóa học này ? 

Những kiến thức cơ bản của web3 bao gồm: 

Ai tham gia khóa học  

Bất kì ai yêu thích việc xây dựng ứng dụng trên NEAR

Bạn có thể không phải là một nhà phát triển chuyên nghiệp, chúng tôi vẫn rất chào đón bạn, nhưng bản cần có nền tảng cơ bản, vì phần lớn tài liệu của chúng tôi được viết cho các lập trình viên web có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, hoặc phù hợp với những người mới tốt nghiệp lập trình bootcamp gần đây. 

Những điều mà bạn cần thực hiện:  

Chương trình khóa học sẽ bao gồm 6 bước, yêu cầu bạn sẽ phải cam kết ít nhất 2 giờ trên 1 bước nếu bạn là senior developers và tới 6 giờ trên 1 step đối với junior developers dựa trên kỹ năng và tư duy lập trình của bạn. 

Đây là chương trình học và nhận phần thưởng lên tới 500$ , tức là bạn có thể nhận được NEAR tokens khi hoàn thành tất cả các bước, và present được ứng dụng thử nghiệm của bạn vào 1 ngày DEMO DAY. 

Nội dung khóa học 

Giới thiệu khóa học 

Những bước chuyên sâu 

  • Bước 2 – Đọc hiểu về web3 

1 nhiệm vụ đi kèm:  ví dụ 1 

  • Bước 3 – Lập trình về web3 

1 nhiệm vụ đi kèm

  • Bước 4: Kiểm thử về web3 
  • Bước 5: Deploy web3 
  • Bước 6: Lập trình và xây dựng 1 ứng dụng demo web3.
  • Bước cuối cùng: Submit ứng dụng và trình bày kiến thức của bạn trực tiếp trong ngày demo day. 
Scroll to Top
🕺New partnerships = cool giveaways! 5 lucky winners will get (L)Earners NFTs!🏆
This is default text for notification bar