Bước 2 – Đọc hiểu về web3 – Chứng chỉ nhà phát triển NEAR cấp độ 1

To Share and +4 nLEARNs

Học cách đọc các contract dùng để control money, danh tính và quyền sở hữu. 

Mục đích của hôm nay là bạn cần đọc nhiều smart contract nhất có thể

Đôi khi thì một số bạn không biết chính xác các hoàn thành hoạt động này. Đây là một số cách giúp bạn. 

Có ý kiến cho rằng đọc nhanh nhiều lần sẽ tốt hơn là đọc một lần một cách chậm rãi. Vậy đọc thế nào cho phù hợp thì hãy đọc bài viết này để hiểu rõ hơn. Tại sao và như thế nào và bạn có thể làm gì. 

Cố gắng để tìm ra code của contract như thế nào, tiếp đó hay nhanh chóng đọc nó. Bạn muốn xem càng nhiều càng tốt. Và luôn tự đặt câu hỏi với bản thân mình rằng, mục đích của contract để làm gì ? Nó đang được viết như thế nào?  Tại sao nó lại viết như vậy ? 

 • Assembly Script contract thì file của nó sẽ kết thúc với đuôi .ts, thường sẽ là main.ts hoặc index.ts 
 • Rust contract thì sẽ luôn luôn là lib.rs. Hãy đọc nó. 

Hoạt động chính 

 1. Trong list source code ở đây, hãy chọn Assembly script hoặc Rust
 • Hãy đọc 3 contract, cái mà được gán nhãn là Core activity theo ngôn ngữ mà bạn chọn. 

Hoạt động bổ sung

Tất nhiên là nếu bạn có thời gian, thì đây là món quà dành cho bạn.

 1. Clone repo git phù hợp với ngôn ngữ  mà bạn chọn và làm theo các hướng dẫn. 

Bạn có thể đọc nhiều hơn nếu bạn có thể, vì đọc càng nhiều càng tốt. Hãy nhớ rằng, tạm thời bạn chưa cần chạy hay build, deploy bất cứ cái gì, nó chỉ làm bạn mất tập trung mà thôi. Hãy đơn thuần chỉ là đọc và hiểu. Câu chuyện buid hay run project là của ngày mai. 

 1. Đọc tất cả các contracts theo ngôn ngữ lập trình mà bạn chọn, không chỉ dừng lại con số 3
 2. Cũng đọc luôn tất cả những contracts của ngôn ngữ khác. 
 3. Hãy check out một số cái thú vị ở đây, có thể nó sẽ khiến bạn vui 

Hoạt động chuyên sâu

Nếu bạn không cảm thấy sợ hãi, hãy tiếp tục nào 

Resources

Ghi nhớ: Dành cho hoạt động hôm nay

 • Bạn không cần phải build hay test bất cứ contract nào 
 • Bạn không cần hiểu toàn bộ từng dòng code 
 • Bạn sẽ đọc những gì cơ bản nhất của contract giống như bạn đang xem nghệ thuật hay nghe nhạc vậy. Đừng quan tâm quá nhiều ngay lúc đầu. 

AssemblyScript 

Bạn sẽ đọc ít nhất 3 contracts được đánh dấu là CORE Activity dưới đây 

Rust

Bạn sẽ đọc ít nhất 3 contracts được đánh dấu là CORE Activity dưới đây

The list of Rust contracts

 

Scroll to Top
🤖 Flash Cyber Monday Redeem Window
This is default text for notification bar