cuongdcdev.near

NEAR Live Contract Review | Phần 3: Whitelist và Staking Pool Factory

To Share and +4 nLEARNs NEAR Wallet Giới thiệu Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ review 2 contract thay vì chỉ 1. Bao gồm những contract liên quan tới cross-contract calls (gọi contract chéo), promise và cách chúng hoạt động trên NEAR. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách kết hợp các kiến …

NEAR Live Contract Review | Phần 3: Whitelist và Staking Pool Factory Read More »

Scroll to Top