icebear.near

Tìm hiểu về NameSky: Mua, bán và quản lý tài khoản NEAR an toàn dưới dạng NFT

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARNameSky là một nền tảng thân thiện với người dùng, cho phép giao dịch các tài khoản NEAR dưới dạng NFT trên blockchain NEAR. Với các hợp đồng thông minh được audit (xét kiểm) bởi @pessimistic_io, NameSky đảm bảo trải nghiệm an toàn cho người dùng. Bạn có …

Tìm hiểu về NameSky: Mua, bán và quản lý tài khoản NEAR an toàn dưới dạng NFT Read More »

Meta Pool mô-đun 2 – Gọi vốn cộng đồng trên Meta Pool

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARMeta Yield – Gọi vốn cộng đồng không rủi ro Meta Yield là một nền tảng huy động vốn cộng đồng dựa trên phần thưởng staking không mất phí dành cho các dự án trên hệ sinh thái NEAR đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính và tiếp …

Meta Pool mô-đun 2 – Gọi vốn cộng đồng trên Meta Pool Read More »

Meta Pool mô-đun 3 – Tài chính phi tập trung trên Meta Pool

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARHệ sinh thái DeFi của Meta Pool Tài chính phi tập trung (DeFi) là một hướng tiếp cận mới để vận hành nền tài chính dựa trên công nghệ chuỗi khối. Các công cụ tài chính này sử dụng hợp đồng thông minh để lưu trữ, khóa, chia …

Meta Pool mô-đun 3 – Tài chính phi tập trung trên Meta Pool Read More »

Scroll to Top
Report a bug👀