Rust

NEAR Live Contract Review | Phần 3: Whitelist và Staking Pool Factory

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARGiới thiệu Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ review 2 contract thay vì chỉ 1. Bao gồm những contract liên quan tới cross-contract calls (gọi contract chéo), promise và cách chúng hoạt động trên NEAR. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách kết hợp các kiến …

NEAR Live Contract Review | Phần 3: Whitelist và Staking Pool Factory Read More »

NEAR Live Contract Review | Phần 2: Staking Pool Contract

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARGiới thiệu Chào mọi người, tôi là Eugene và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series review hợp đồng thông minh với staking pool contract. Đây là contract được NEAR Protocol sử dụng ngay thời điểm hiện tại để vận hành hệ thống Proof of stake. Tất …

NEAR Live Contract Review | Phần 2: Staking Pool Contract Read More »

Scroll to Top
Report a bug👀