NEAR Blockchain Explorer

(68 nL)
6 min read
To Share and +4 nLEARNs

Sau thảm họa FTX khiến hàng tỉ đô la tiền của người dùng bị đánh cắp, việc kiểm soát tài sản của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một trong những cách quan trọng nhất để làm điều này là học cách đọc thông tin on-chain được thống kê trên explorer của blockchain.

Với blockchain NEAR, các explorer phổ biến nhất là:

Blockchain Explorer là gì?

Explorer của một blockchain là một phần mềm được sử dụng để trực quan hóa các số liệu khác nhau của blockchain đó như:

 • Hashrate (tỷ lệ băm của các blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận PoW)
 • Block size – Kích thước block
 • Block difficulty – Độ khó để tạo block
 • Phí giao dịch trung bình

Sau đây là những tính năng chính mà bạn có thể tương tác với blockchain explorer:

 • Theo dõi trạng thái của một giao dịch đang chờ xử lý trong khi nó đang ở trong mempool.
 • Theo dõi số dư của ví mà không cần phải sử dụng ví. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn kiểm tra số dư trong ví phần cứng của mình.
 • Theo dõi mọi giao dịch vào và ra khỏi một địa chỉ cụ thể.
 • Xem được các khối “mồ côi” – các khối không được gắn vào chuỗi chính.
 • Khám phá các giao dịch “cá voi” có thể có tác động lớn đến thị trường.
 • Theo dõi địa chỉ của những người có ảnh hưởng trên thị trường tiền mã hóa
 • Theo dõi các đồng tiền mã hóa sau những sự cố như hack, tấn công, …

Blockchain Explorer hoạt động như thế nào?

Blockchain explorer hoạt động dựa trên dữ liệu lấy từ các node của blockchain và sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) và cơ sở dữ liệu SQL để truy xuất thông tin liên quan từ mạng blockchain bên dưới. Dưới đây là một số điều cần chú ý:

 • Explorer lưu trữ, sắp xếp tất cả thông tin này vào cơ sở dữ liệu và hiển thị dữ liệu ở định dạng có thể tìm kiếm được.
 • Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm thông tin được lưu trong các bảng dữ liệu quan hệ đã được tổ chức một cách hợp lý.
 • Tất cả các yêu cầu tìm kiếm được gửi đến máy chủ phụ trợ, nơi sẽ cung cấp các phản hồi ứng với yêu cầu tìm kiếm tương ứng.

Làm cách nào để tôi sử dụng blockchain explorer?

Nhằm giải thích một cách dễ hiểu và trực quan, hãy cùng xem một ví dụ thực tế trên NEAR Explorer dưới đây. Chúng tôi lấy ra một ví dụ hoàn toàn ngẫu nhiên, và dữ liệu hiển thị trên giao diện của explorer như sau:

Pasted image 0

Chúng ta có thể thấy được một số thông tin sau:

 • Transaction – Giao dịch: Số lượng giao dịch được gửi và nhận. Tài khoản này đã gửi 1.816 giao dịch và không nhận được giao dịch nào.
 • Storage used – Dung lượng đã sử dụng: Tổng dung lượng lưu trữ blockchain được sử dụng bởi tài khoản. Tài khoản này sử dụng 390kB.
 • Native account balance – Số dư tài khoản gốc: Số lượng token NEAR hiện đang được tài khoản nắm giữ. Tài khoản này giữ 81.1916 NEAR.
 • Validator Stake – Phần stake của trình xác thực: Tài khoản này có đang được stake một số lượng NEAR để hỗ trợ xác thực và bảo mật mạng. Tài khoản này đã được stake 23 triệu NEAR.
 • Created At – Thời điểm tạo tài khoản: Tài khoản được tạo vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, lúc 4:49:20 sáng.
 • Created by transaction – Giao dịch tạo ra tài khoản này: Giá trị băm của giao dịch chịu trách nhiệm tạo tài khoản này là 4Buu2pWuViuXCVPJpLJZgLvYwogzaaazKn5jqoGYqV7Y.

Khi kéo xuống dưới, bạn sẽ thấy lịch sử giao dịch của tài khoản này.

Pasted image 0

Kiểm tra trạng thái của giao dịch

Hãy cùng tìm kiếm một hash (mã băm) ngẫu nhiên trên explorer và xem nó trông như thế nào. Ở trong ví dụ này, ta sẽ dùng giá trị băm 2cFARvPto5Pu31jwouLMD2yWdPWYAYVFX5UCRSazsCH3.

Pasted image 0

Đây là một giao dịch điển hình, trong đó một tài khoản gửi một số tiền cho tài khoản khác. Hãy cùng đi qua các chi tiết mà explorer cung cấp cho chúng ta:

 • Signed by – Người gửi: Đây là tài khoản đã ký và gửi giao dịch. Trong trường hợp này, đó là “Sweat_welcome.near.”
 • Receiver – Người nhận: Đây là tài khoản nhận giao dịch – 8db1b70f0b7803a29e014d4d03cceffac7347ca54c2410ddc489d263dab27d97.
 • Status – Trạng thái: Trạng thái hiện tại của các giao dịch. Giá trị này có thể là Đang chờ xử lý, Đã thành công, Không thành công/Đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành. Trong trường hợp này, giao dịch đã thành công.
 • Transaction fee – Phí giao dịch: Đây là khoản phí cần thiết để thực hiện giao dịch này. Trong trường hợp này, nó là 0,00008 NEAR.
 • Deposit value – Mệnh giá tiền gửi: Là tổng giá trị được chuyển từ tài khoản ký gửi sang tài khoản nhận tiền. Trong trường hợp này, giá trị tiền gửi là 0,5 NEAR.
 • Gas used – Gas đã sử dụng: Đơn vị gas cần thiết để thực hiện giao dịch. Trong trường hợp này, đó là 1 Tgas ( 1 TeraGas = 10¹² đơn vị gas).
 • Created – Thời điểm tạo giao dịch: Giao dịch này được tạo vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, lúc 1:18:33 chiều.
 • Hash – Băm khối: Mã định danh duy nhất (giá trị băm) của khối mà giao dịch này được đưa vào. Trong trường hợp này, hàm băm khối là F3fPB67dr2VYvfKCWVxQcYwHwdnn7SA3QL1BwpJ3ixKN

Biên lai của giao dịch

Pasted image 0
 • Explorer cũng hiển thị một biên lai cho giao dịch. Biên lai này có hai phần.
 • Phần đầu tiên là biên lai cho việc nhận giao dịch. Có ID biên lai và tổng số gas và số NEAR đã bị đốt.
 • Phần thứ hai là biên lai hệ thống. “Hệ thống” là một tài khoản đặc biệt được sử dụng để xác định biên lai hoàn tiền.

Trường hợp nào dưới đây tôi có thể sử dụng blockchain explorer?

Correct! Wrong!

Sử dụng các phần mềm NEAR Explorer khác

Ở ví dụ dưới đây, thử tìm kiếm cùng một giao dịch với ví dụ ở phần trước trên NearScan và NearBlocks để xem cách hiển thị dữ liệu khác nhau giữa các explorer.

NearBlocks

Pasted image 0

NearBlocks explorer hiển thị dữ liệu giống như NEAR Explorer phía trên với các thông tin như tổng lượng gas, lượng NEAR được đốt trong quá trình giao dịch, …

“System account” đóng vai trò gì?

Correct! Wrong!

NearScan

Pasted image 0

Giao diện của NearScan cũng hiển thị khá giống với hai explorer bên trên, có một điểm khác biệt là số chữ số thập phân trên NearScan được hiển thị nhiều hơn so với Near Explorer.

Đâu là explorer được sử dụng cho NEAR Protocol?

Correct! Wrong!

Kết luận

Có nhiều giao dịch phức tạp hơn so với các ví dụ ở trên được thực hiện trên NEAR. Tuy nhiên, bài viết này chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho bạn ý tưởng về cách đọc thông tin của các giao dịch này. Blockchain explorer cho phép bạn khai thác một trong những đặc điểm thiết yếu nhất của công nghệ blockchain – tính minh bạch. Nó trao quyền cho bạn với tư cách là người dùng để theo dõi một cách chi tiết và tinh vi tiền của bạn.

Generate comment with AI 2 nL
3

Leave a Comment


To leave a comment you should to:


Scroll to Top
Report a bug👀