Hiểu về Giao thức NEAR: Tạo Smart Contract của riêng bạn với TypeScript và thư viện near-sdk-js

(34 nL)
6 min read
To Share and +4 nLEARNs

Giới thiệu: Các hợp đồng thông minh được cung cấp bởi Giao thức NEAR đang ở hàng đầu trong phát triển ứng dụng phi tập trung. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về TypeScript và near-sdk-js : error handing, batch transactions, cross-contract calls, promises, and more. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thảo luận về chiến lược kiểm thử, xem xét các yếu tố triển khai và đề cập đến một lộ trình cho những cải tiến trong tương lai.

Phần 1: Hiểu về Hợp đồng Thông minh và Giao thức NEAR:

Hợp đồng thông minh là các hợp đồng tự thực hiện với các điều khoản của thỏa thuận được viết trực tiếp vào code. Giao thức NEAR cung cấp một môi trường có khả năng mở rộng và thân thiện với nhà phát triển để xây dựng ứng dụng phi tập trung (DApps). Những ưu điểm của nền tảng bao gồm khả năng mở rộng, chi phí giao dịch thấp và một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ.

Phần 2: TypeScript và Vai trò của Nó trong Phát triển Hợp đồng Thông minh:

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft. Nó là một tập hợp siêu cú pháp nghiêm ngặt của Javascript và thêm các tính năng kiểu tĩnh tùy chọn vào ngôn ngữ. Typescript cải thiện việc đọc và bảo trì code, khiến nó trở thành lựa chọn xuất sắc cho việc phát triển hợp đồng thông minh. Typescript giúp nhà phát triển phát hiện lỗi tiềm ẩn sớm trogn chu kỳ phát triển. Hơn hết typescript còn được support bở near với một thư viện riêng (near-sdk-js)

Phần 3: Thiết lập Môi trường Phát triển:

Thiết lập môi trường phát triển cho Giao thức NEAR liên quan đến việc cài đặt các phụ thuộc cần thiết như Node.js và NEAR CLI. Những công cụ này hỗ trợ biên dịch và triển khai hợp đồng thông minh.

Phần 4: Viết Một Hợp đồng Thông minh Đơn giản với TypeScript:

Tôi sẽ giới thiệu về first smart contract , tôi tạo một trò chơi LuckyNumber, cho phép người dùng tham gia, đoán số may mắn và nhận giải thưởng. Hợp đồng bao gồm các tính năng như đăng ký người dùng, tạo số ngẫu nhiên và mua vé cho các trò chơi khác nhau. Hợp đồng này được tạo dựa trên https://github.com/near-examples/cross-contract-hello-js. Tôi nghĩ cách tốt nhất để học là bằng cách mô phỏng. Tôi đã đọc và sao chép nhiều hợp đồng thông minh từ https://github.com/near-examples. Điều này giúp tôi học và hiểu nhanh hơn so với việc chỉ đọc lý thuyết. Dưới đây là một số đoạn code về hợp đồng đầu tiên của tôi: LuckyNumber

Phần 5: Triển khai và Kiểm thử Hợp đồng Thông minh:

Việc triển khai hợp đồng thông minh trên Giao thức NEAR là một quá trình mượt mà. Tôi nhấn mạnh sự quan trọng của việc kiểm thử bằng các công cụ như Jest để đảm bảo tính chính xác của mã. Kiểm thử hợp đồng thông minh liên quan đến xác minh chức năng của từng thành phần và xử lý các trường hợp.

Phần 6: Phát triển Hợp đồng Thông minh Nâng cao với TypeScript:

Sau khi hiểu rõ cách nó hoạt động, tôi đã tạo một hợp đồng thông minh dựa trên ý tưởng của mình rằng mọi người có thể đặt câu hỏi và trả lời, điều đặc biệt là nó có hệ thống thưởng để khuyến khích mọi người. Đây là cấu trúc của hợp đồng:

For details about my code, you can access my github: https://github.com/hardAndHarder/AnswerIncentiveExchange

6.1 Xử lý Lỗi và Câu lệnh Assert:

Hợp đồng thông minh cần có xử lý lỗi mạnh mẽ. Các câu lệnh assert trong hợp đồng của chúng tôi đảm bảo rằng các điều kiện được đáp ứng, bảo vệ khỏi các hành vi không mong muốn. Ví dụ, chúng tôi sử dụng assert để kiểm tra số dư tài khoản trước khi thực hiện một số chức năng cụ thể cùng với một số kỹ thuật xử lý mới.

6.2 Batch Transactions:

Batch transactions sử dụng để tối ưu hóa chi phí gas và giảm số lần đọc/viết. Trong hợp đồng của tôi, tôi sử dụng batch transactions để tập hượp nhiều hành động (actions) lại, tăng cường hiệu suất và giảm chi phí giao dịch.

6.3 Cross-Contract Calls:

Contract của tôi sử dụng cross-contract call. Đây là một kỹ thuật tương tác với các hợp đồng khác, tiếp cận và tái sử dụng lại code, điều này giúp dự án clean hơn và tiết kiệm thời gian code. Điều này thúc đẩy một hệ sinh thái hợp đồng thông minh tương tác giữa nhau và có khả năng mở rộng.

6.4 Promises and Callbacks:

Promises and callbacks là để xử lý các hoạt động không đồng bộ. Trong hợp đồng của tôi, tôi sử dụng promises cho batch transactions and callbacks to quán lý tương tác bên ngoài. Những tính năng này cả thiện kahr năng đáp ứng và tương tác của hợp đồng.

6.5 Access Control:

Kiểm soát truy cập là quan trọng cho việc bảo mật. Tôi triển khai các cơ chế để kiểm soát truy cập, đảm bảo rằng các chức năng cụ thể bị hạn chế đối với các tài khaorn được ủy quyền. Điều này thêm một lớp bảo vệ cần thiết cho hợp đồng thông minh

Section 7: Testing and Deployment Strategies:

7.1 Testing Smart Contracts:

To ensure the reliability of our contracts, we employ rigorous testing. Leveraging testing frameworks and methodologies, we verify the correctness of our code. Comprehensive testing is indispensable for the development lifecycle.

7.2 Deployment Considerations:

Triển khai hợp đồng thông minh liên quan đến các yếu tố như phí gas và thời gian triển khai. Chia sẻ thông tin từ quá trình triển khai của chúng tôi, chúng tôi thảo luận về những thách thức đã đối mặt và cung cấp mẹo để triển khai mượt mà trên Giao thức NEAR.

Section 8: Future Improvements and Roadmap:

Khi hợp đồng thông minh của tôi phát triển, chúng tôi tưởng tượng về những cải tiến trong tương lai. Lộ trình của chúng tôi bao gồm việc cải thiện trải nghiệm người dùng, triển khai các tính năng bổ sung và đóng góp vào cộng đồng ngày càng phát triển của Giao thức NEAR. Hãy chờ đợi những cập nhật và tiến triển thú vị.

Conclusion:

Trong việc làm chủ phát triển hợp đồng thông minh của Giao thức NEAR, TypeScript và near-sdk-js chứng minh là những công cụ hữu ích. Thông qua error handling, batch transactions, cross-contract calls, and other advanced features, nó đã thể hiện tính linh hoạt của hợp đồng thông minh trên Near. Trong quá trình khám phá near và smart contract hãy lên chiến lược testing và xem xét các yếu tố triển khai cũng như phát triển dự án, hãy nhớ rằng hành trình mới chỉ bắt đầu.

Resources and Further Learning:

 

Generate comment with AI 2 nL
6

Leave a Comment


To leave a comment you should to:


Scroll to Top
Report a bug👀