thanhlm.near

Giao thức NEAR là gì?

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARKết quả nhận được: Hiểu được cơ bản cách mà NEAR hoạt động từ góc nhìn của người dùng. NEAR là một nền tảng ứng dụng phi tập trung (decentralized application – dApps) chạy trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) thông qua giao thức NEAR. Blockchain này hoạt …

Giao thức NEAR là gì? Read More »

NEAR 🤝 Ethereum 

NEAR 🤝 Ethereum 

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARHiện nay, Ethereum là nền tảng điện toán số một trong thế giới tiền điện tử, với phần lớn hợp đồng thông minh (Smart contract) và ứng dụng phi tập trung (decentralized application – dApps) dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).Bên cạnh đó, trong thị trường cũng …

NEAR 🤝 Ethereum  Read More »

Scroll to Top
Wheel of Transactions NEAR Testnet
This is default text for notification bar
Report a bug👀