Near Social là gì?

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARNear Social (trước đây được gọi là Social08) là một giao thức dữ liệu xã hội được xây dựng trên NEAR Protocol. Vui lòng tham gia nhóm Telegram @NearSocial để thảo luận. Xem bài thuyết trình về Near Social tại NEARCON22 Khám phá Near Social: near.social Link dự …

Near Social là gì? Read More »