Ứng Dụng Dapplets × NEAR

To Share and +4 nLEARNs Login with NEARDapplets × NEAR là một Dapplet (một Ứng dụng tăng cường) có thể phân tích cú pháp các bài đăng trên Twitter và lưu trữ chúng trong hợp đồng NEAR. Nó cũng có thể hiển thị các tweet đã lưu của bạn trên trang. 1. Giới Thiệu Dapplets — là các ứng …

Ứng Dụng Dapplets × NEAR Read More »