Chào mừng đến với Learn NEAR

Learn NEAR Club banner
  • Học cách xây dựng một nền kinh tế mở ngay hôm nay
  • Giáo dục mọi người về các công nghệ Web 3 với giao thức NEAR
  • Nhận NEAR khi bạn học về NEAR
  • Và nhiều ưu đãi hấp dẫn tới từ NEAR

NEAR Certified Developer Program

Khóa học này là cơ hội để các nhà phát triển Web có thể đạt được chứng chỉ NCD từ NEAR thể hiện khả năng thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai hợp đồng thông minh trên nền tảng NEAR.

Hướng dẫn mới

Học và nhận NEAR

 

Scroll to Top
Report a bug👀